Thomas Tallis - Mass for four voices Video
 

Thomas Tallis - Mass for four voicesMúsica vocal de Tallis, Gibbons, Byrd y Tomkins, maestros ingleses del renacimiento, interpretados por The Sixteen, bajo la dirección de Harry Christophers.
Posted by Unai Urigoiti-Irizabalbarrena


Related Videos
If Ye Love Me & A New Com


Thomas Tallis - Ave rosa


Vaughan Williams - Tallis


Thomas Tallis - Magnifica


Spem In Alium (Thomas Tal


The Sixteen - Harry Chris


'Fantasia on a theme


Thomas Tallis - Lamentati


Thomas Tallis - Lamentati


Thomas Tallis - Salvator


Vaughan Williams - Fantas


Thomas Tallis (±1505-1585


The Tallis Scholars: Ave


Thomas Tallis - If ye lov


MUSIC FOR MAGNATES AND MO


Thomas Tallis: In ieiunio


Fantasia on a Theme by Th


Tallis, Spem in alium (40


Ralph Vaughan Williams -


The Byrd Ensemble sings T


O Nata Lux (Thomas Tallis


Vaughan Williams Fantasi


Thomas Tallis - The lamen


Thomas Tallis - If Ye Lov


Thomas Tallis - O Nata Lu


Thomas Tallis. Videte mir


Spem In Alium Thomas Tall


The Tallis Scholars - Tho


Vaughan Williams: Fantasi
8notes in other languages:
             


 
© 2000-2015 8notes.com