Iannis Xenakis - S.709 Video
 

Iannis Xenakis - S.709Iannis Xenakis: Oresteïa (1966) I. Agamemnon II. Kassandra (1987) III. Agamemnon (suite et fin) IV. Les choephores V. Les Euménides Spiros Sakkas - Baritone Sylvio Gualda - Percussion Maitrise de Col
Posted by pelodelperro


Related Videos
Iannis Xenakis - Tetras


Iannis Xenakis | Rebonds


Iannis Xenakis Ikhoor Ard


Iannis Xenakis - Concret


Iannis Xenakis - "Terrete


Xenakis: Pleiades, PEAUX


Iannis Xenakis: Metastasi


Iannis Xenakis _ "Jonchai


Iannis Xenakis - Cendrées


Iannis Xenakis - Hibiki H


Iannis Xenakis - Metastas


Iannis XENAKIS | Six Chan


Iannis Xenakis - Eonta (1


ENSEMBLE LINEA - IANNIS X


Okho by Iannis Xenakis, p


Iannis Xenakis - Kottos


Mode 196 DVD: Iannis Xena


Xénakis: Synaphaï (1969)/


Iannis Xenakis, Jean-Pier


Iannis Xenakis (1 of 2) F


Mycenae Alpha


Iannis Xenakis - Keqrops


Iannis Xenakis - Pléiades


Iannis Xenakis Orient Occ


Polytope de Cluny Docu Ia


Yannis XENAKIS: Le Polyto


Iannis Xenakis - Metastas


Xenakis Kottos for Cello


Metastasis. Iannis Xenaki
8notes in other languages:
             


 
© 2000-2015 8notes.com