Himni Kombetar (Albanian National Anthem)
Sheet music for Piano


Pause Music
  • Parts

  • No parts available for this pieces as it is for solo piano.

PDF

More Versions

Arrangements of this piece also available for:


  • MIDI

  • To save these files to your local computer try 'right click, then save link as' on a PC; or 'hold down cmd and click, then save link as' on a Mac
  • Download Midi File

  • MP3
    (subscribers only)

  • To save these files to your local computer try 'right click, then save link as' on a PC; or 'hold down cmd and click, then save link as' on a Mac
  • Download MP3

Info

About 'Himni Kombetar (Albanian National Anthem)'Artist:
Trad. (biography)
The Artist:
Traditional Music of unknown author.
Info: LYRICS:
Rreth flamurit të përbashkuar,
Me një dëshirë dhe një qëllim,
Të gjithë Atij duke iu betuar,
Të lidhim besën për shpëtim.

Prej lufte veç ai largohet,
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk friksohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor.

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë Atdheun në çdo vend,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë,
Këtu armiqtë s'kanë vend.

Se Zoti vet e tha me gojë,
Që kombe shuhen përmbi dhé,
Po Shqipëria do të rrojë,
Për te, për te luftojmë ne.

TRANSLATION:
United around the flag,
With one desire and one goal,
Let us pledge our word of honour
To fight for our salvation

Only he who is a born traitor
Averts from the struggle.
He who is brave is not daunted,
But falls - a martyr to the cause.

With arms in hand we shall remain,
To guard our fatherland round about.
Our rights we will not bequeath,
Enemies have no place here.

For the Lord Himself has said,
That nations vanish from the earth,
But Albania shall live on,
Because for her, it is for her that we fight.
Time Signature:4/4 (View more 4/4 Music)
Duration:1:58
Score Key:G major (Sounding Pitch) (View more G major Music for Piano )
Tempo Marking:
Number of Pages:1
Difficulty:Easy Level: Recommended for Beginners with some playing experience
Instrument:   (View more Easy Music)
Style: Traditional (View more Traditional Music)
world (View more world Music)
Tags:
Copyright: © Copyright 2000-2022 Red Balloon Technology Ltd (8notes.com)
 
Tags:


Close X

Thank you for trying the 8notes.com Audio & Transposition features

You have reached your limit for today.
Please subscribe for unlimited playback & transpositions
Individual Subscriptions:

Click here for more info on subscriptions


© 2000-2022 8notes.com