A Ya Zain (I Saw You) (Traditional melody)


A Ya Zain (I Saw You) (Traditional melody)About 'A Ya Zain (I Saw You)'

Artist: Traditional Melody
The Artist:Traditional Music of unknown author.
Composed:
Info:
LYRICS:

A ya zain a ya zain
A ya zain el `agibeen
Ya ward ya ward
Imfatah bain il basateen
Bil hub bil hub
Ya malo saharni
Dawab dawabli rohi
Ba`oono el hilween
Ba`oono el hilween


© 2000-2020 8notes.com