Desteapta-te, Romane! (Romanian National Anthem) (Traditional melody)

Versions of this piece available for:


Request New Version
(subscribers only)
Info

This piece is part of our collection of Romanian pieces.About 'Desteapta-te, Romane! (Romanian National Anthem)'Artist:
Trad. (biography)
The Artist:
Traditional Music of unknown author.
Info: LYRICS:
1. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

2. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

3. Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viața-n libertate ori moarte!" strigă toți.

4. Preoți, cu crucea-n frunte căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost'pământ!

TRANSLATION:

1. Wake up, Romanian, from your sleep of death
Into which you have been sunk by the barbaric tyrants
Now, or never, make a new fate for yourself,
To which even your cruel enemies will bow.

2. Now or never let us give proof to the world
That in these veins a Roman blood still flows,
That in our chests we hold a name with pride,
Victorious in battles, the name of Trajan!

3. Behold, great shadows, Michael, Stephen, Corvinus,
The Romanian Nation, your great-grandchildren,
With weapons in their arms, with your fire in their veins,
"Life in freedom or death!" shout all.

4. Priests, lead with your crucifixes, for our army is Christian,
The motto is Liberty and its goal is holy,
Better to die in battle, in full glory,
Than to once again be slaves upon our ancient ground!
Instrument:   (View more Intermediate Music)
Style: Traditional (View more Traditional Music)
world (View more world Music)
Copyright: © Copyright 2000-2021 Red Balloon Technology Ltd (8notes.com)
 

© 2000-2021 8notes.com