Ja, vi elsker dette landet, Norwegian National Anthem (Traditional melody)

Trad.


Norwegian
Free Norwegian Sheet Music


Info
Artist:
Born:
- , -
Died:
- , -
The Artist:
Traditional Music of unknown author.
Info:
LYRICS:
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem,—
elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt, hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

TRANSLATION:
Yes, we love this country
as it rises forth,
rugged, weathered, over the water,
with the thousands of homes,—
love, love it and think
of our father and mother
and the saga-night that lays
dreams upon our earth.

Norwegian man in house and cabin,
thank your great God!
The country he wanted to protect,
although things looked dark.
All the fights fathers have fought,
and the mothers have wept,
the Lord has quietly moved
so we won our rights.

Yes, we love this country
as it rises forth,
rugged, weathered, above the sea,
with those thousand homes.
And as the fathers' struggle has raised
it from need to victory,
even we, when it is demanded,
for its peace will encamp (for defence).
Instrument:
Copyright:
© Copyright 2000-2023 Red Balloon Technology Ltd (8notes.com)
 

© 2000-2023 8notes.com