Kde domov muj, Czech Republic National Anthem (Traditional melody)


Kde domov muj, Czech Republic National Anthem (Traditional melody)

Info

This piece is part of our collection of Czech pieces.Versions of this piece available for:


Request New Version
(subscribers only)


About 'Kde domov muj, Czech Republic National Anthem'

Artist: Traditional Melody
The Artist:Traditional Music of unknown author.
Composed:
Info:
LYRICS:
1. Kde domov můj, kde domov můj,
voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká domov můj,
země česká domov můj!

2. Kde domov můj, kde domov můj,
v kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar,
to je Čechů slavné plémě
mezi Čechy domov můj!
mezi Čechy domov můj!

TRANSLATION:
1. Where my home is, where my homeland is,
Water roars across the meadows,
Pinewoods rustle among crags,
The garden is glorious with spring blossom,
Paradise on earth it is to see.
And this is that beautiful land,
The Czech land, my home,
The Czech land, my home!

2. Where my home is, where my home is,
If, in the heavenly land, you have met
Slender souls in spry bodies,
Of clear mind, vigorous and prospering,
And with a strength that frustrates all defiance,
That is the glorious nation of Czechs
Among the Czechs (is) my home!
Among the Czechs, my home!


© 2000-2020 8notes.com