Maori Haka (New Zealand) (Traditional melody)


Maori Haka (New Zealand) (Traditional melody)

Versions of this piece available for:


Request New Version
(subscribers only)


About 'Maori Haka (New Zealand)'

Artist: Traditional Melody
The Artist:Traditional Music of unknown author.
Composed:
Info:
LYRICS:
Leader: Taringa whakarongo!
Kia rite! Kia rite! Kia mau!

Team: Hi!

Leader: Ringa ringa pakia!
Waewae takahia kia kino nei hoki!

Team: Kia kino nei hoki!

All: Ka mate, ka mate! ka ora! ka ora!
Ka mate! ka mate! ka ora! ka ora!
Tēnei te tangata pūhuruhuru
Nāna nei i tiki mai whakawhiti te rā
Ā, upane! ka upane!
Ā, upane, ka upane, whiti te ra!


TRANSLATION:
Leader: Ears open!
Get ready...! Line up...! Stand fast!

Team: Yeah!

Leader: Slap the hands against the thighs!
Stomp the feet as hard as you can!

Team: As hard as we can!

All: 'Tis death! 'tis death! ’Tis life! ‘tis life!
’Tis death! ‘tis death! ’Tis life! ‘tis life!
This is the hairy man
Who summons the sun and makes it shine
A step upward, another step upward!
A step upward, another... the Sun shines!


© 2000-2020 8notes.com